Prislista för 2020

Grundpris

Normalpris
Med RUT
Bottenvåning grundpris
196kr
89kr

Tillägg

Höjd över 2,1m till 2,6m över marken(behov av pal)
60kr
25kr
Höjd över 2,6m till 3,4m över marken(behov av liten stege)
70kr
35kr
Lång stege, t ex fönster upp i nock eller över källartrappa
100kr
50kr
Fönster med fasta spröjs, avser cirka 80 mindre fönsterrutor
120kr
60kr
Fönster med fasta spröjs, avser cirka 80 mindre fönsterrutor
120kr
60kr
Avtorkning av ev. fast monterade spröjsfästen
30kr
15kr

Tillval

Bottenvåning

Fönsterbleck, rengöring
60kr
25kr
Påmontering av löstagbara spröjs efter puts
70kr
35kr
Löstagbara spröjs, rengöring
120kr
60kr
Fönsterkarmar och fönsterbågar,rengöring
110kr
55kr

Övervåning

Normalt övervångsfönster
38kr
19kr
Fönsterbleck
18kr
19kr
Fönsterkarmar och fönsterbågar,rengöring
18kr
9kr
Utvändigt med löstagbara spröjs av/på, inkl 4 fönster
240kr
120kr
Utvändigt med fasta spröjs inkl 4 fönster
250kr
125kr

Källarvåning

Normalt källarfönster
38kr
19kr
Fönsterbleck
18kr
19kr
Fönsterkarmar och fönsterbågar,rengöring
34kr
17kr
Utvändigt med löstagbara spröjs av/på,inkl 4 fönster
240kr
125kr

Uterum (pris per 1m² glasyta)

Utvändigt putsning
15kr
7,5kr
Utvändigt och invändigt putsning
30kr
15kr

*Betalning sker via pappersfaktura eller E-post. Beatlningsvilkor 14 dagar. Fakturan skickas efter utförd fönsterputsing.

Se om vi putsar hos dig

Skånes bästa och effektivaste fönsterputsing.